• Αρχική
  • Υπεύθυνοι
  • Αθανάσιος Φατσικώστας

Αθανάσιος Φατσικώστας

Δρ Χημικός Μηχανικός – Ειδικός Συνεργάτης

Σπουδές: Χημικού Μηχανικού στο Πανεπιστήμιο Πάτρας με Μεταπτυχιακή ειδίκευση στον τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Κατέχει Διδακτορικό Τίτλο στην μετά από την έρευνά του στην αξιοποίηση βιοκαυσίμων για παραγωγή πλούσιο ρεύματος σε Υδρογόνο και χρήση αυτού σε κυψέλες καυσίμων (Fuel Cells)

Έχει επίσης μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και είναι καταρτισμένος σε θέματα Ενεργειακών Εφαρμογών και Διαχείρισης Έργων.

Στη επαγγελματική του διαδρομή υπήρξε μηχανικός Έρευνας & Ανάπτυξης  για την εταιρία ΕΛΒΙΟ ΑΕ και Προϊστάμενος Παραγωγής & Εγκαταστάσεων στην εταιρία ΣΙΛΣΙΟ ΑΕ .

Ειδικότητες:      

  • Βιολογική δράση βαρέων μετάλλων και λοιπών Χημικών ουσιών
  •                        Σύμβουλος Έρευνας & Ανάπτυξης
  •                       Σύμβουλος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

Αναζωογόννηση

Διατήρηση Υγείας & Ευεξίας

Επικοινωνία

Κατάστημα Πάτρας Τηλ: 2611 122 110
Οδ. Σακελλαρίου 4, Έξω Αγυιά Πάτρα

Κατάστημα Αθήνας Τηλ: 211 214 79 68
Λεωφόρος Πεντέλης 93, Χαλάνδρι Αθήνα

Θεσσαλονίκη Ρεμπα Κωνσταντινα
6947165878

E-mail: info@e-asis.com

Quick Contact (2)

Επικοινωνία

Κατάστημα Πάτρας Τηλ: 2611 122 110
Οδ. Σακελλαρίου 4, Έξω Αγυιά Πάτρα

Κατάστημα Αθήνας Τηλ: 211 214 79 68
Λεωφόρος Πεντέλης 93, Χαλάνδρι Αθήνα

Θεσσαλονίκη
Ρεμπα Κωνσταντινα 
6947165878