• Αρχική
  • Οξειδωτικό Στρες
  • Τι είναι το Οξειδωτικό Στρες

Τι είναι το Οξειδωτικό Στρες

Το οξειδωτικό στρες αντιπροσωπεύει μια διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής δραστικών μορφών οξυγόνου ( ROS) και της ικανότητας ενός βιολογικού συστήματος να αδρανοποιεί τα τοξικά αυτά μόρια και να επισκευάζει τις βλάβες που προκαλούν.

Τα αίτια των δηλητηριωδών ιδιοτήτων του οξυγόνου ήταν άγνωστα πριν από τη δημοσίευση της θεωρίας των  Gershman et al το 1954, σύμφωνα με την οποία η τοξικότητα  του οξυγόνου οφειλόταν σε μερικώς αναχθείσες μορφές οξυγόνου. Η παρουσία δραστικών ριζών οξυγόνου στα βιολογικά υλικά περιγράφηκε για πρώτη φορά πριν από 50 χρόνια περίπου. Λίγο αργότερα, ο Denham Harman διατύπωσε την υπόθεση ότι οι ρίζες οξυγόνου μπορεί να παράγονται in vivo ως παραπροϊόντα των βιολογικών αντιδράσεων. Το 1956, περιέγραψε τις δραστικές ρίζες ως το κακό περιεχόμενο του κουτιού της Πανδώρας, το υπεύθυνο για την κυτταρική βλάβη, τη μεταλλαξιογένεση, τον καρκίνο, τις εκφυλιστικές διεργασίες βιολογικής γήρανσης.

Αναζωογόννηση

Διατήρηση Υγείας & Ευεξίας

Επικοινωνία

Κατάστημα Πάτρας Τηλ: 2611 122 110
Οδ. Σακελλαρίου 4, Έξω Αγυιά Πάτρα

Κατάστημα Αθήνας Τηλ: 211 214 79 68
Λεωφόρος Πεντέλης 93, Χαλάνδρι Αθήνα

Θεσσαλονίκη Ρεμπα Κωνσταντινα
6947165878

E-mail: info@e-asis.com

Quick Contact (2)

Επικοινωνία

Κατάστημα Πάτρας Τηλ: 2611 122 110
Οδ. Σακελλαρίου 4, Έξω Αγυιά Πάτρα

Κατάστημα Αθήνας Τηλ: 211 214 79 68
Λεωφόρος Πεντέλης 93, Χαλάνδρι Αθήνα

Θεσσαλονίκη
Ρεμπα Κωνσταντινα 
6947165878