Ίαση

Μπορούμε να δώσουμε τον εξής ορισμό για την «ίαση»:

«Ίαση είναι η Επιστροφή στην εμπειρία της Αρμονίας και Ευεξίας».

Η λέξη «θεραπεία» περιγράφει τη διαδικασία που αποσκοπεί στην επιστροφή του ατόμου σε μια κατάσταση ευεξίας. Επίσης, περιγράφει το τελικό αποτέλεσμα μιας θεραπευτικής διαδικασίας που στέφθηκε με επιτυχία. Τότε λέμε ότι το άτομο δέχτηκε τη θεραπεία και έχει θεραπευτεί.

Όπως συμβαίνει και στην ιατρική, τα αποτελέσματα των θεραπευτικών διαδικασιών δεν είναι εγγυημένα. Ωστόσο, όταν η θεραπευτική διαδικασία αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πληρούνταν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σε αυτές συγκαταλέγονται ο βαθμός στον οποίο ο θεραπευτής έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί επιτυχώς τα διαθέσιμα εργαλεία, ο βαθμός δεκτικότητας του θεραπευόμενου απέναντι στη θεραπεία και τις επακόλουθες αλλαγές, καθώς και η δυναμική της αλληλεπίδρασης μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου.

Η θεραπεία μπορεί να λάβει χώρα σε πολλά επίπεδα, στο υλικό, στο διανοητικό, στο συναισθηματικό και στο πνευματικό. Η ισορροπία μεταξύ τους είναι απαραίτητη για την διατήρηση της υγείας, και σημαντικότερο συστατικό της αποτελεί η θέληση.v

Ο πραγματικός θεραπευτής θα είναι πάντα ο εαυτός μας. Μπορούμε να επιτύχουμε την ίαση παρατηρώντας τις συνήθειές μας, γινόμενοι δεκτικοί στην προσφορά και γνώση άλλων ανθρώπων, λαμβάνοντας τελικά τις σωστές αποφάσεις.

Ο άνθρωπος ποτέ δεν είναι μόνος. Όντας όλοι μαζί και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα μπορούμε να θεραπευτούμε.

Δεν υπάρχουν όρια στην υγεία. Σαν και αυτά που βάζουμε στους εαυτούς μας.