Τι Είναι τα Βαρέα Μέταλλα

Βαρέα μέταλλα ονομάζονται τα μέταλλα με πυκνότητα >5g/cm3

Αποτελούν ισχυρούς τοξικούς παράγοντες

Δεν αποικοδομούνται, βιωσυσσωρεύονται και παραμένουν τοξικοί και δηλητηριώδεις για μεγάλο χρονικό διάστημα

Η τοξική τους δράση στο νερό οφείλεται στην ικανότητα τους να σχηματίζουν χημικές ενώσεις με τα ενζυμα των οργανισμών προκαλώντας την αναστολή της δράσης αυτών.

Τα κυριότερα βαρέα μέταλλα βάση της τοξικότητάς τους είναι τα παρακάτω:

Hg > Cu > Zn > Ni > Pb> Cd > As > Cr > Sn > Fe > Mn

Όρια της Ε.Ε. για την Περιεκτικότητα Βαρέων Μετάλλων στο Νερό:

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αρσενικό As 10 µg/l

Βάριο Ba 1 µg/l

Κάδµιο Cd 5 µg/l

Μόλυβδος Pb 10 µg/l

Νικέλιο Ni 20 µg/l

Σελήνιο Se 10 µg/l

Υδράργυρος Hg

1 µg/l

Χαλκός Cu 2 µg/l

Χρώµιο Cr 50 µg/l

ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Αρσενικό: Χρωστικές και χρώματα, εντομοκτόνα/ζιζανιοκτόνα, μεταλλουργική επεξεργασία μετάλλων, γυαλί και κεραμικά.

Χρώμιο και ενώσεις του: Ανοδίωση, τσιμέντο, χρωστικές, χρώματα, επιμεταλλώσεις.

Κοβάλτιο και ενώσεις του: Καταλύτες, ίνες, χρώματα, χαρτί και χαρτοπολτός.

Χαλκός και ενώσεις του: Επιμεταλλώσεις, ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά, επεξεργασία επιφανειών, εντομοκτόνα, απόσταξη άνθρακα, οξείδωση κυανιούχων, πλαστικά.

Σίδηρος και ενώσεις του: Αλουμίνιο, επιμεταλλώσεις, χρωστικές, ηλεκτρονικά, διοξείδιο του τιτανίου.

Μόλυβδος και ενώσεις του: Συσσωρευτές, τυπογραφία, εξάτμιση αυτοκινήτων, εκρηκτικά, πυροτεχνήματα, εντομοκτόνα, χρώματα, διυλιστήρια, πετροχημικά. Στον οργανισμό εισέρχεται κυρίως μέσω του αέρα και της τροφής.

Μαγγάνιο και ενώσεις του: Καταλύτες, συσσωρευτές, γυαλί, χρώματα, πυροτεχνήματα.

Υδράργυρος Οργανικός: Η πιο βασική πηγή σε μορφή μόνο-μεθυλ-υδραργύρου είναι τα θαλασσινά και τα ψάρια. Άλλη πηγή είναι τα εμβόλια του κοκκίτη, της διφθερίτιδας, του τετάνου, ηπατίτιδας Β, γρίπης, τα οποία περιέχουν θιμεροσάλη, περιεκτικότητας εθυλ-υδραργύρου 49% (Davidson et al., 2004). Μια δόση εμβολίου δίνει στα παιδιά 12,5-25 μg Hg ανά δόση.

Υδράργυρος Ανόργανος: Ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά, εντομοκτόνα, συσσωρευτές, φωτογραφικά, επιστημονικά όργανα, χρώματα, φαρμακευτικά υλικά, χαρτί/χαρτοπολτός, καταλύτες, τσιμέντο, καύση άνθρακα/πετρελαίου.

Κασσίτερος ενώσεις του: Επιμεταλλώσεις.

Ψευδάργυρος και ενώσεις του: Συνθετικές ίνες, επιμεταλλώσεις, χαρτί/ χαρτοπολτός, επεξεργασία ελαστικών.

Βηρύλλιο και ενώσεις του: Πυρηνική βιομηχανία, σιδηρούχα και μη κράματα αεροναυπηγικής.

Νικέλιο και ενώσεις του: Επιμεταλλώσεις, συσσωρευτές, καταλύτες.

Κάδμιο και ενώσεις του: Χρωστικές, χρώματα, επιμεταλλώσεις, πολυμερή.

Αναζωογόννηση

Διατήρηση Υγείας & Ευεξίας