Επιστημονικό Υπόβαθρο

Ο βιοσυντονισμός είναι μια νέα μοναδική μέθοδος θεραπείας, που χρησιμοποιεί τις οργανικές ταλαντώσεις του ανθρώπινου οργανισμού. Το ανθρώπινο σώμα και τα συστήματα λειτουργίας του είναι πηγές ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων εξαιρετικά χαμηλού επιπέδου σε ένα ευρυζωνικό φάσμα των συχνοτήτων. Αυτές οι ταλαντώσεις ονομάζονται φυσιολογικές.

Όταν ο οργανισμός ασθενεί ή είναι εκτεθειμένος σε παθογόνους παράγοντες, διαμορφώνονται ορισμένες νέες πηγές ηλεκτρομαγνητικών δονήσεων που προκαλούν παθολογικές ή δυσαρμονικές ταλαντώσεις. Διαστρεβλώνουν τη φυσιολογική ισορροπία παρεμποδίζοντας το αυτο-ρυθμιζόμενο σύστημα του οργανισμού. Η σωματική, περιβαλλοντική και ψυχολογική πίεση κάνουν την κατάσταση χειρότερη ενισχύοντας την ανάπτυξη παθολογικών διεργασιών και ανατρέπωντας τη δυναμική ισορροπία. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί με την εφαρμογή βιοενεργητικών παρεμβάσεων. Οι ταλαντώσεις του ανθρώπινου σώματος είναι ηλεκτρομαγνητικής προέλευσης, συνεπώς είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι ανθυγιεινές ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις μέσω ηλεκτροδίων που τοποθετούνται στο σώμα. Οι συχνότητες αυτές στη συνέχεια αναστρέφονται στην ειδική συσκευή, όπου διαμορφώνονται και μετά επιστρέφουν στον ασθενή, του οποίου το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο αντιδρά αμέσως σε αυτές τις θεραπευτικές ενδείξεις.

Οι διορθωμένες ταλαντώσεις του ανθρώπινου σώματος ανιχνεύονται ξανά από τη συσκευή και επιβεβαιώνονται. Με άλλα λόγια, η θεραπεία του βιοσυντονισμού στέλνει στο σώμα συγκεκριμένες ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες και η βιοανάδραση πληροφορίες που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του κάθε οργάνου και ιστού. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω θεραπείας οι παθολογικές ταλαντώσεις γίνονται πιο αδύναμες ή καταστέλλονται πλήρως, από την άλλη πλευρά οι φυσιολογικές ταλαντώσεις ενισχύονται. Χάρη σε αυτή τη μοναδική τεχνολογία κατέστη δυνατή η καταγραφή του χαρακτηριστικού ηλεκτρομαγνητικού φάσματος ταλαντώσεων του κάθε ασθενή που χρησιμοποιεί τη μέθοδο του βιοσυντονισμού.

Αναζωογόννηση

Διατήρηση Υγείας & Ευεξίας